Epiphany – Nou navegador web

Epiphany per a Raspberry Pi ens aporta: Suport HTML5 millorat JavaScript JIT Decodificació de vídeo accelerada per Hardware funcions per ARMv6 optimitzades Interacció millorada durant la càrrega de les pàgines Scroll més ràpid Les futures versions de Raspbian i NOOBS...