Arxiu d'etiquetes: Raspbian

Comparativa de 5 sistemes operatius per a Raspberry Pi

Techradar ha fet una gran comparativa dels següents 5 sistemes operatius:

 • Raspbian
 • Risc OS
 • Plan 9
 • Android
 • ArchLinux

i per a comparar-los, han comprovat totes aquestes opcions amb cadascun d’ells:

 • Instal·lació
 • Programari per defecte
 • Disseny i usabilitat
 • Comunitat
 • Accessibilitat per als nens
 • Reproducció Multimèdia
 • Llibertat del programari

El resultat un complert anàlisi, que podeu trobar a aquí:

Via: Raspberrypi.org

Noves versions de Raspbian i Arch Linux

A la Secció de descàrregues de la pàgina oficial de Raspberry Pi, podeu trobar les noves imatges per a les distribucions Raspbian i Arch Linux.

De moment tenim una petita llista de les novetats de Raspbian:

 • Actualització Scratch (millores significatives en el rendiment).
 • Actualitzada armv6-optimised la biblioteca Pixman.
 • Actualitzat armv6-optimised funcions memxxx()
 • Actualitzat raspi-config amb nou disseny i noves funcionalitats (ajust del hostname i activar el suport de la càmera).
 • Suport mmap natiu al driver bcm2835 ALSA, i molts altres canvis de firmware, veure els commits a github.com/raspberrypi/firmware.
 • La partició d’arrencada té ara l’etiqueta “boot”.
 • La vista prèvia de Wayland/Weston de Collabra està instal·lada i el seu repositori apt s’inclou com una font apt.

Utils: Web de Descàrrega

PiMame i X-Arcade

Introducció

Aquest manual és l’evolució d’aquella entrada que ja havíem posat aquí (X-Arcade emulationstation primers passos). En aquest cas però, vaig decidir abandonar EmulationStation, per utilitzar PiMame, un projecte, que amb una senzilla instal·lació a la SD ens munta un Raspbian amb AdvanceMame i AdvanceMenu de forma molt ràpida i senzilla.

Així que el que pretenc és configurar X-Arcade perquè funcioni correctament tant amb el AdvMame com amb el AdvMenu.

* Al moment de realitzar aquest manual s’ha utilitzat PiMame 0.5 Beta

20130203-155910.jpg
X-Arcade + RaspberryPi + PiMame 0.5

Passos

Raspbian

editem el fitxer /etc/rc.local per poder activar el numlock al engegar, ja que el X-Arcade, necessita que estigui activat.

for tty in /dev/tty?; do /usr/bin/setleds -D +num < "$tty"; done
PC-MAC_Mode_1_Button_Layout
Button Layout Mode1 de TankStick

AdvanceMAME

Editem el fitxer /home/pi/.advance/advmame.rc per “mapejar” els botons del Mode! del TankStick:

input_map[p1_up] keyboard[1,8_pad] or keyboard[0,8_pad]
input_map[p1_down] keyboard[1,2_pad] or keyboard[0,2_pad]
input_map[p1_right] keyboard[1,6_pad] or keyboard[0,6_pad]
input_map[p1_left] keyboard[1,4_pad] or keyboard[0,4_pad]
input_map[p1_button1] keyboard[1,lcontrol] or keyboard[0,lcontrol]
input_map[p1_button2] keyboard[1,lalt] or keyboard[0,lalt]
input_map[p1_button3] keyboard[1,space] or keyboard[0,space]
input_map[p1_button4] keyboard[1,lshift] or keyboard[0,lshift]
input_map[p1_button5] keyboard[1,z] or keyboard[0,z]
input_map[p1_button6] keyboard[1,x] or keyboard[0,x]
input_map[p1_button7] keyboard[1,c] or keyboard[0,c]
input_map[p1_button8] keyboard[1,5] or keyboard[0,5]
input_map[start1] keyboard[1,1] or keyboard[0,1]
input_map[start2] keyboard[1,2] or keyboard[0,2]
input_map[coin1] keyboard[1,3] or keyboard[0,3]
input_map[coin2] keyboard[1,4] or keyboard[0,4]
input_map[p2_up] keyboard[1,r] or keyboard[0,r]
input_map[p2_down] keyboard[1,f] or keyboard[0,f]
input_map[p2_right] keyboard[1,g] or keyboard[0,g]
input_map[p2_left] keyboard[1,d] or keyboard[0,d]
input_map[p2_button1] keyboard[1,a] or keyboard[0,a]
input_map[p2_button2] keyboard[1,s] or keyboard[0,s]
input_map[p2_button3] keyboard[1,q] or keyboard[0,q]
input_map[p2_button4] keyboard[1,w] or keyboard[0,w]
input_map[p2_button5] keyboard[1,e] or keyboard[0,e]
input_map[p2_button6] keyboard[1,openbrace] or keyboard[0,openbrace]
input_map[p2_button7] keyboard[1,closebrace] or keyboard[0,closebrace]
input_map[p2_button8] keyboard[1,6] or keyboard[0,6]

Mitjançant el or, podem definir si tenim un altre teclat connectat o estem treballant només amb el X-Arcade.

Verifiquem també en el mateix arxiu, que els següents paràmetres estiguin d’aquesta forma:

device_mouse auto
misc_freeplay yes
misc_quiet yes
record_sound no
record_video no
 • Ens assegurem que tinguem el device_mouse activat per poder usar el trackball
 • record_sound i record_video apaguem la funcionalitat de gravació que no ens interessa per el RPi.
 • misc_freeplay activa el free-play mode switch en un joc, si aquest ho permet. (Només apte per L00s3rs)
 • misc_quiet Apaga el missatge de copyright al iniciar una rom, va molt bé, perquè presenta problemes per treure’l sense teclat addicional.

Si tenim el Raspberry connectat per HDMI utilitzarem les següents configuracions.

device_video_clock 5 - 50 / 15.62 / 50 ; 5 - 50 / 15.73 / 60

Si l’utilitzem amb un convertidor HDMI to VGA aquestes.

device_video_clock 5 - 50 / 15.75 / 50

AdvanceMENU

Editem el fitxer /home/pi/.advance/advmenu.rc i editem aquests paràmetres:

device_mouse auto
mouse_delta 25
event_assign enter enter or enter_pad or 1
 • Amb device_mouse, permetem l’ús del trackball al menú , ens permet desplaçar-nos per la llista de jocs.
 • El parametre mouse_delta, va de 0 a 100 i permet configurar la sensibilitat del trackball, per a fer llargs desplaçaments amb poc moviment, l’haurem de reduir, jo utilitzo un valor de 50
 • amb event_assign afegim el número 1, per poder seleccionar els jocs amb el Player1 Start Button

A millorar

Per a poder deixar-ho tot ben maco, ens quedaria pendent poder retocar els següents passos:

 • Sortida “neta”
  • De moment, no he aconseguit posar unes tecles o combinació de tecles, per a poder sortir dels jocs de forma “normal” com s’hauria de fer en AdvanceMame vaja, per a poder desar així les màximes puntuacions. Actualment ho faig de forma “xapussera” utilitzant la combinació Control + C que podeu mirar que es tracta de Button1 + Button7 del Player 1
 • Hiscores
  • Estudiar com funciona, hi ha jocs que utilitzen HiScore.dat i d’altres nvram files

Fonts