Al blog del Esteve Camós (www.dune.cat) veiem un article escrit per ell on ens ensenya com controlar el consum de l’electricitat de casa nostra amb un Raspberry Pi (i una mica més de traça)

Aquí tenim una imatge de l’EmonTX i la RFM12Pi muntada sobre la Raspberry Pi:

El resum de l’Esteve:

Ja tinc funcionant el control d’energia elèctrica que gasto a casa. De què es tracta ?? Doncs d’unir les següents peces:

  • Un sensor de corrent elèctic en forma de pinça amperimètrica.
  • Un OpenEnergyMonitor EmonTX. Es tracta d’una electrònica que mesura aquest consum i l’envia per ràdio a un receptor. Prendrem una mesura cada 6 segons.
  • Un OpenEnergyMonitor RFM12Pi. És una altra electrònica que recull les dades que li envia l’EmonTX. Aquesta informació la passa a una Raspberry Pi a través del port sèrie del GPIO i la Raspberry Pi s’encarrega de registrar les dades en una base de dades.
  • A través de l’aplicació web EmonCMS podem graficar, veure en temps real o fer el que vulguem amb les dades obtingudes.

Si voleu fer el mateix entreu al seu blog, per seguir totes les instruccions del manual que ens ha preparat per a poder-ho aconseguir!