Pi Musicbox és una aplicació, per a poder convertir el nostre Raspberry Pi en un servidor de Spotify. Requereix una compta premium per a poder funcionar, No disposa d’interfície gràfica, però ens permet un accés remot per a controlar-lo des de navegador o des d’aplicacions mòbils de clients MPD.

Característiques

  • Servidor Spotify basat en Mopidy
  • Comandament a distància mitjançant una interfície de navegador web (servidor web inclòs), o amb un client de MPD
  • AirTunes Streaming
  • No hi ha necessitat de retocs
  • USB audio Suport (compatible amb tots els tipus de targetes de so USB, altaveus, auriculars).
  • El port analògic funciona, però la qualitat del so no és molt bona. Es tracta d’un problema de maquinari (per obtenir el Raspberry Pi tan barat com ho és, van haver d’utilitzar maquinari barat de produir so). Es recomana una targeta de so externa USB per obtenir una qualitat de so millor.
  •   Aquesta imatge és també una gran manera de començar a treballar amb altres formes d’utilitzar el Raspberry Pi com un dispositiu de reproducció de música, ja que resol molts dels problemes. (Mopidy per exemple, pot ser modificat per reproduir la música local-arxius, però no està permès en aquest moment.)

Més informació