A la Secció de descàrregues de la pàgina oficial de Raspberry Pi, podeu trobar les noves imatges per a les distribucions Raspbian i Arch Linux.

De moment tenim una petita llista de les novetats de Raspbian:

  • Actualització Scratch (millores significatives en el rendiment).
  • Actualitzada armv6-optimised la biblioteca Pixman.
  • Actualitzat armv6-optimised funcions memxxx()
  • Actualitzat raspi-config amb nou disseny i noves funcionalitats (ajust del hostname i activar el suport de la càmera).
  • Suport mmap natiu al driver bcm2835 ALSA, i molts altres canvis de firmware, veure els commits a github.com/raspberrypi/firmware.
  • La partició d’arrencada té ara l’etiqueta “boot”.
  • La vista prèvia de Wayland/Weston de Collabra està instal·lada i el seu repositori apt s’inclou com una font apt.

Utils: Web de Descàrrega