Un projecte aparegut a kickstarter (que ja ha sobrepassat en escreix els objectius fixats) ens presenta Brick Pi, per a poder fusionar Lego i el Raspberry Pi, per a poder-ho utilitzar en projectes de robòtica.

Via: element14

Projecte: Kickstarter