RasPiConnect és un panell de control flexible i configurable, que consta de dues parts. El client, que s’executa en l’iPad i que està disponible a l’App Store, i el servidor, escrit en Python i disponible per a descàrrega a la pàgina web de RasPiConnect.

Les funcions principals d’RasPiConnect són:

 • Fàcil de configurar les interfícies de control (tot es fa en l’iPad – sense necessitat de descarregar o sincronitzar)
 • Cinc pàgines independents de pantalles disponibles
 • Visualització de text, mesuradors, imatges, tot des del seu Raspberry Pi al teu iPad
 • Botons d’acció personalitzables que ens permetran controlar el Raspberry Pi des del iPad
 • Actualitzacions automàtiques
 • Es poden connectar a múltiples Raspberrys Pi

Les funcions de RasPiConnectServer (el programari que s’executa en la Raspberry Pi):

 • Codi obert
 • Fàcilment modificable per l’usuari
 • Documentació completa
 • Exemples
 • Arquitectura Modular
 • Suporta Webcams / dispositius I2C / maquinari personalitzat
 • Interfície bidireccional amb RasPiConnect
 • Utilitza XML per a la comunicació i per als fitxers de configuració

Via: applesfera

Web del projecte: RasPiConnect