A HowToGeek, ens ofereixen un manual, per ensenyar-nos a configurar el nostre Raspberry Pi per poder-lo usar amb la xarxa de Google Cloud Print Server.

Només necessitareu aquests “components”:

  • Raspberry Pi amb Raspbian
  • Impressora accessible des del Raspberry Pi
  • Una compta de Google

i seguint el manual el podreu muntar i configurar.

Via: HowToGeek