PiCast és un projecte que nou, que busca oferir els mateixos avantatges que l’aparell de Google:  Chromecast però per a la Raspberry Pi. D’aquesta manera, pel mateix preu, no només obtenim un dispositiu al qual poder enviar tot el contingut que tinguem en línia sinó que és capaç de realitzar més funcions però amb una gran diferència: és un desenvolupament obert.

Via: XatakaHome | GitHub