The Humble Book Bundle: Arduino & Raspberry Pi presented by MAKE:

Col·lecció d’Ebooks per a programació i IoT, per a Arduino i Raspberry Pi, entre 1 i 14€ tots

humblebundle.com