Buscador de Pokémons amb Raspberry Pi Zero

Buscador de Pokémons amb Raspberry Pi Zero

Adafruit com sempre, ens mostra un nou invent per aprofitar el nostre Raspberry Pi Zero . Aquest aparell es conecta de forma NO-OFICIAL a la APi de Pokémon Go, per comunicar-nos si tenim aprop algun pokémon. Fins i tot ens diferenciarà si aquest és normal, rar o...