John Leake de RetroMacCast ens presenta una reproducció del Mac, que fa funcionar el System 6 via emulació gràcies al Raspberry Pi que hi té dins!

Via: Pancake

Web del projecte: Retro Mac Cast